Bệnh viện tự chủ: Bác sĩ được lợi, bệnh nhân hài lòng

Bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện K. Ảnh: PV
Bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện K. Ảnh: PV
Bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện K. Ảnh: PV
Lên top