Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nặng từ vùng có dịch

Lên top