Bệnh viện TPHCM và Đồng Nai “ngập” bệnh nhân sốt xuất huyết

Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang.
Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang.
Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM quá tải vì sốt xuất huyết, bệnh nhân nằm hành lang.
Lên top