Bệnh viện thiếu thuốc bảo hiểm y tế: Người khám bệnh chịu thiệt thòi

Người bệnh tại khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh: PV
Người bệnh tại khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh: PV
Người bệnh tại khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh: PV
Lên top