Bệnh viện quá tải, Đà Nẵng huy động chục lượt xe chuyển người cách ly

Người bệnh trong Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Người bệnh trong Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Người bệnh trong Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến khu cách ly mới. Ảnh: Trần Thùy
Lên top