Bệnh viện nợ lương bác sĩ, để thiết bị y tế "đắp chiếu" là một sự vô cảm

Một điều dưỡng của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ban ngày mặc áo blouse nhưng tối đến phải đi bán rau để kiếm sống. Ảnh: Sỹ Công
Một điều dưỡng của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ban ngày mặc áo blouse nhưng tối đến phải đi bán rau để kiếm sống. Ảnh: Sỹ Công
Một điều dưỡng của Bệnh viện Tuệ Tĩnh ban ngày mặc áo blouse nhưng tối đến phải đi bán rau để kiếm sống. Ảnh: Sỹ Công
Lên top