Bệnh viện ngàn tỉ Tây Nguyên ngổn ngang trước ngày bàn giao

Dự án Bệnh viện Vùng Tây Nguyên sau nhiều năm thi công, đến nay vẫn chưa thể bàn giao, đi vào hoạt động.
Dự án Bệnh viện Vùng Tây Nguyên sau nhiều năm thi công, đến nay vẫn chưa thể bàn giao, đi vào hoạt động.
Dự án Bệnh viện Vùng Tây Nguyên sau nhiều năm thi công, đến nay vẫn chưa thể bàn giao, đi vào hoạt động.
Lên top