Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bệnh viện lắp màn hình, mời bệnh nhân và người nhà cổ vũ U22 Việt Nam

Bệnh nhân bệnh viện Đà Nẵng được mời xuống sảnh xem bóng đá, cổ vũ đội U22.
Bệnh nhân bệnh viện Đà Nẵng được mời xuống sảnh xem bóng đá, cổ vũ đội U22.
Bệnh nhân bệnh viện Đà Nẵng được mời xuống sảnh xem bóng đá, cổ vũ đội U22.
Lên top