Bệnh viện K có 2 tân Phó Giám đốc

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K cho TS.BS Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Trần Hà
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K cho TS.BS Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Trần Hà
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K cho TS.BS Nguyễn Tiến Quang. Ảnh: Trần Hà
Lên top