Bệnh viện Hữu Nghị đóng cửa nhà ăn, cách ly 15 nhân viên công ty Trường Sinh

Nhà ăn bệnh viện đã đóng cửa, 15 nhân viên cách ly. Ảnh: P.H
Nhà ăn bệnh viện đã đóng cửa, 15 nhân viên cách ly. Ảnh: P.H
Nhà ăn bệnh viện đã đóng cửa, 15 nhân viên cách ly. Ảnh: P.H
Lên top