Bệnh viện hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Bệnh nhân Trương H. mắc bệnh hiểm nghèo đã được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống, hỗ trợ chi phí điều trị và đã ra viện. Ảnh: BV.
Bệnh nhân Trương H. mắc bệnh hiểm nghèo đã được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống, hỗ trợ chi phí điều trị và đã ra viện. Ảnh: BV.
Bệnh nhân Trương H. mắc bệnh hiểm nghèo đã được Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống, hỗ trợ chi phí điều trị và đã ra viện. Ảnh: BV.
Lên top