Bệnh viện Đức Giang thưa thớt trong ngày đầu tiếp nhận bệnh nhân trở lại

Lên top