Bệnh viện Đắk Nông trả lại robot kiểm tra thân nhiệt

Robot đo thân nhiệt được trả lại vì chưa phát huy hết hiệu quả. Ảnh: Lin Xong
Robot đo thân nhiệt được trả lại vì chưa phát huy hết hiệu quả. Ảnh: Lin Xong
Robot đo thân nhiệt được trả lại vì chưa phát huy hết hiệu quả. Ảnh: Lin Xong
Lên top