Bệnh viện Đà Nẵng bác thông tin các nạn nhân trong vụ tai nạn Quảng Nam cần hỗ trợ viện phí

Bệnh viện Đà Nẵng cử cán bộ, nhân viên giúp người nhà các nạn nhân nhận tiền hỗ trợ từ các "Mạnh Thường Quân". Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng cử cán bộ, nhân viên giúp người nhà các nạn nhân nhận tiền hỗ trợ từ các "Mạnh Thường Quân". Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng cử cán bộ, nhân viên giúp người nhà các nạn nhân nhận tiền hỗ trợ từ các "Mạnh Thường Quân". Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top