Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động

Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động. Ảnh: TR.L.
Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động. Ảnh: TR.L.
Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động. Ảnh: TR.L.
Lên top