Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm được từ 60 đến 80 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: NT
Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm được từ 60 đến 80 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: NT
Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm được từ 60 đến 80 mẫu bệnh phẩm. Ảnh: NT
Lên top