Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi ngưng tiếp nhận bệnh

Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top