Bệnh viện đa khoa Ninh Bình điều trị 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Khu vực cách ly đặc biệt và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Khu vực cách ly đặc biệt và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Khu vực cách ly đặc biệt và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top