Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại từ sáng nay. Ảnh: TT.
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại từ sáng nay. Ảnh: TT.
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hoạt động bình thường trở lại từ sáng nay. Ảnh: TT.
Lên top