Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh được xét nghiệm khẳng định COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hạnh Loan.
Lên top