Bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc được trang bị cơ sở vật chất ra sao?

Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh TT.
Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh TT.
Các chiến sĩ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh TT.
Lên top