Chuyển dịch nhân lực y tế:

Bệnh viện công đối mặt nguy cơ thiếu nhân lực chất lượng

Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Lên top