Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ kết thúc phong tỏa, hoạt động trở lại vào ngày 8.8

Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ khám chữa bệnh bình thường vào ngày 8.8.2020. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ khám chữa bệnh bình thường vào ngày 8.8.2020. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ khám chữa bệnh bình thường vào ngày 8.8.2020. Ảnh: Hữu Long
Lên top