Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam đã sẵn sàng tiếp bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thế Anh
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam đã sẵn sàng tiếp bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thế Anh
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam đã sẵn sàng tiếp bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thế Anh
Lên top