Bệnh nhân tố bác sĩ nhận tiền: Bệnh viện tiến hành hoàn trả lại tiền

Bệnh viện Truyền máu huyết học, nơi bác sỹ T nhận tiền của nhiều bệnh nhân.
Bệnh viện Truyền máu huyết học, nơi bác sỹ T nhận tiền của nhiều bệnh nhân.
Bệnh viện Truyền máu huyết học, nơi bác sỹ T nhận tiền của nhiều bệnh nhân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top