Bệnh nhân nước ngoài mắc COVID-19 không có tiền thanh toán viện phí

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, nơi bệnh nhân COVID-19 được đưa đến sau khi bị khám. Ảnh: T.H
Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, nơi bệnh nhân COVID-19 được đưa đến sau khi bị khám. Ảnh: T.H
Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, nơi bệnh nhân COVID-19 được đưa đến sau khi bị khám. Ảnh: T.H
Lên top