Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội: Đi nước ngoài về không chủ động khai báo

Lên top