Bệnh nhân người Úc ở Đồng Nai không nhiễm viêm phổi do virus corona mới

Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai chuẩn bị kiểm tra y tế các tàu từ Trung Quốc cập cảng Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai ngày mùng 1 Têt_Ảnh: Sở y tế tỉnh Đồng Nai cung cấp
Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai chuẩn bị kiểm tra y tế các tàu từ Trung Quốc cập cảng Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai ngày mùng 1 Têt_Ảnh: Sở y tế tỉnh Đồng Nai cung cấp
Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai chuẩn bị kiểm tra y tế các tàu từ Trung Quốc cập cảng Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai ngày mùng 1 Têt_Ảnh: Sở y tế tỉnh Đồng Nai cung cấp
Lên top