Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top