Bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" số 34 và 9 người khác được công bố khỏi bệnh

Niềm vui của các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Niềm vui của các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Niềm vui của các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top