Bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên đi rất nhiều nơi ở Quảng Ninh

Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử. Hiện, Quảng Ninh đang thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ 4. Ảnh: CTV
Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử. Hiện, Quảng Ninh đang thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ 4. Ảnh: CTV
Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử. Hiện, Quảng Ninh đang thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ 4. Ảnh: CTV
Lên top