Bệnh nhân COVID-19 nặng đầu tiên tại Trung tâm hồi sức Long An xuất viện

Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến nhận nhiệm vu tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: BLA
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến nhận nhiệm vu tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: BLA
Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến nhận nhiệm vu tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An. Ảnh: BLA
Lên top