Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo đã khỏi bệnh

Lên top