Bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai phải làm thế nào?

Khu vực cách ly đặc biệt trong bệnh viện Bạch Mai. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly đặc biệt trong bệnh viện Bạch Mai. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Khu vực cách ly đặc biệt trong bệnh viện Bạch Mai. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top