Bệnh nhân 950 ở Hải Dương đã đi du lịch nhiều nơi, thăm nhiều người

Bệnh nhân 950 có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Ảnh HN
Bệnh nhân 950 có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Ảnh HN
Bệnh nhân 950 có liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền. Ảnh HN
Lên top