Bệnh nhân 91 phục hồi vận động tốt

Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 18h ngày 2.7. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 18h ngày 2.7. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 18h ngày 2.7. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top