Bệnh nhân 91 phục hồi toàn diện, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Các chuyên gia vào thăm bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các chuyên gia vào thăm bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Các chuyên gia vào thăm bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top