Bệnh nhân 91 âm tính trở lại ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng

Bệnh nhân 91 âm tính trở lại vào sáng 19.4. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân 91 âm tính trở lại vào sáng 19.4. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân 91 âm tính trở lại vào sáng 19.4. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Lên top