Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top