Bệnh nhân 786 là con bệnh nhân 574, 710 đi tàu hỏa ra Đà Nẵng để thăm bố mẹ

Bệnh nhân 786 là con bệnh nhân 574, 710 đi tàu hỏa ra Đà Nẵng để thăm bố, mẹ. Ảnh:  Nguyên Khoa
Bệnh nhân 786 là con bệnh nhân 574, 710 đi tàu hỏa ra Đà Nẵng để thăm bố, mẹ. Ảnh: Nguyên Khoa
Bệnh nhân 786 là con bệnh nhân 574, 710 đi tàu hỏa ra Đà Nẵng để thăm bố, mẹ. Ảnh: Nguyên Khoa
Lên top