Bệnh nhân 67 tuổi nhảy lầu, được cứu nhờ vướng giàn lưới sắt

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh: BHY
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh: BHY
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc_Ảnh: BHY
Lên top