Bệnh nhân 416 có 4 lần âm tính nhưng nguy cơ tử vong cao

Bệnh nhân 416 đã có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh BVCC
Bệnh nhân 416 đã có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh BVCC
Bệnh nhân 416 đã có 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh BVCC
Lên top