Bệnh nhân 2391 ở Hải Phòng 3 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2

Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Lên top