Bệnh nhân 2385 ở Hải Phòng khỏi bệnh, bạn trai tiếp tục dương tính COVID-19

Bệnh nhân 2381 có địa chỉ tại Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khỏi bệnh và tiếp tục cách ly tại nhà. Ảnh: Mai Dung
Bệnh nhân 2381 có địa chỉ tại Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khỏi bệnh và tiếp tục cách ly tại nhà. Ảnh: Mai Dung
Bệnh nhân 2381 có địa chỉ tại Hoàng Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khỏi bệnh và tiếp tục cách ly tại nhà. Ảnh: Mai Dung
Lên top