Bệnh nhân 238 trùng lịch trình với bệnh nhân 210 tại Quảng Bình

Công tác chuẩn bị đón công dân từ Cửa khẩu Cha Lo về khu cách ly. Ảnh: LPL
Công tác chuẩn bị đón công dân từ Cửa khẩu Cha Lo về khu cách ly. Ảnh: LPL
Công tác chuẩn bị đón công dân từ Cửa khẩu Cha Lo về khu cách ly. Ảnh: LPL
Lên top