Bến xe Mỹ Đình: Nhiều hành khách xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19

Nhiều hành khách khách vẫn xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Nhiều hành khách khách vẫn xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Nhiều hành khách khách vẫn xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top