Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa vắng vẻ mùa dịch COVID-19. Ảnh Thùy Anh
Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa vắng vẻ mùa dịch COVID-19. Ảnh Thùy Anh
Tuyến buýt nhanh BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa vắng vẻ mùa dịch COVID-19. Ảnh Thùy Anh
Lên top