Bến xe đìu hiu dịp nghỉ lễ Quốc khánh vì vắng khách

Các bến xe Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh ĐT
Các bến xe Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh ĐT
Các bến xe Hà Nội vắng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Ảnh ĐT
Lên top