Bến xe buýt trung chuyển Long Biên (Hà Nội): Lên kế hoạch chống móc túi, cướp giật