Bên trong "lâu đài ma túy" vừa bị chính quyền Sơn La đánh sập có gì?

"Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc" an tọa ở vị trí rất nổi bật. Ảnh: LN.
"Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc" an tọa ở vị trí rất nổi bật. Ảnh: LN.
"Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc" an tọa ở vị trí rất nổi bật. Ảnh: LN.